اخبار اخبار

«بازگشت

کارگاه آموزشی آموزشی پایگاه های اطلاعاتی و نرم افزار Endnote

 

پیرو نامه قبلی در مورد کارگاه آموزشی یک روزه کتابخانه مرکزی به مناسبت هفته پژوهش (با امتیاز قابل احتساب در ماده یک) به اطلاع می رساند که لیست اولیه ثبت نام کنندگان در این کارگاه بر اساس پیام های دریافتی تکمیل شده است. برنامه کارگاه به همراه لیست ثبت نامی در ادامه ارائه شده است. دیگر همکاران در صورت تمایل به شرکت می توانند از طریق یک پیام اتوماسیون با متن خالی به اینجانب برای گروه دوم ثبت نام نمایند. در صورت به حد نصاب رسیدن ثبت نام کنندگان تا پایان هفته جاریمجدد همین کارگاه با همین برنامه در روز چهارشنبه 26/9/93 برای گروه دوم تکرار خواهد شد.   

 

 

نظر
لینک مطلب :