اخبار اخبار

«بازگشت

راه اندازی کتابخانه دیجیتال

کتابخانه دیجیتال دانشگاه در طبقه دوم ساختمان کتابخانه مرکزی راه اندازی شد. اعضای هیئت علمی و  دانشجویان از این محیط برای تورق پایا نامه های این دانشگاه و پایان نامه های ثبت شده در  ایران داک می توانند استفاده نمایند. همچنین امکان دانلود کتاب های الکترونیک .  در این مهیا است.

نظر
لینک مطلب :