اخبار اخبار

«بازگشت

راه اندازی بخش مستقل پایان نامه های کتابخانه مرکزی

بخش پایان نامه های کتابخانه مرکزی در فضایی مستقل در طبقه دوم ساختمان مرکزی راه اندازی شد و قابل بهره برداری برای اعضاء و مراجعه کنندگان می باشد.

نظر
لینک مطلب :