اخبار اخبار

«بازگشت

افتتاح شاخه دانشگاه شهید مدنی مرکز منطقه ای علوم و تکنولوژی

شاخه دانشگاه شهید مدنی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری درمحل سالن مرجع کتابخانه مرکزی دانشگاه مورخ 1395/07/27افتتاح گردید.

این مرکزشامل پایگاه های مقالات و کتاب های فارسی و لاتین،  مقالات کنفرانس ها، نقشه ها واطلس ها، طرح های پژوهشی، بانک آزمونهای استاندارد علوم تربیتی و روانشناسی، بانک کتابداران وپایگاه نشریات الکترونیکی فارسی، عربی وانگلیسی می باشد. همچنین پایگاه های تخصصی موضوعی شامل: زلزله، سیل، محیط زیست، سوخت وانرژی وراه ترابری، پایگاه ایران کامپندیکس،پایگاه ایران لیزا، دانشوران معاصر، معادن کشور، صنایع ایران و استانداردها قابل دسترس هستند. پایگاه پایان نامه های فارسی و انگلیسی فعلا تنها چکیده پایان نامه ها را ارائه میدهد. دیگر کاربرد این پایگاه دسترسی به  مجلات داخلی می باشد.

 دسترسی تمام متنبه پایگاه های اطلاعاتی این مرکز از طریق آدرس:

ricest.ac.ir

و بدون نیاز به َشناسه کاربری و رمز، از داخل دانشگاه مقدور میباشد.

نظر