اخبار اخبار

«بازگشت

آغاز ارائه خدمات کتابخانه ای به ورودیهای 93

ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان محترم ورودی 93 از مورخ پنجم مهرماه 93 آغاز گردید.

ارائه این خدمات مستلزم ارائه کارت ملی و رعایت مقررات کتابخانه می باشد.

از عزیزان جدید الورود خواهشمند است با مطالعه این مقررات از طریق لینک بالا  و همین سایت ما را در ارائه  خدمات بهتر یاری فرمایند.

نظر
لینک مطلب :