معرفی کتابخانه معرفی کتابخانه

معرفی کتابخانه

کتابخانه مرکزي دانشگاه در سال 1367 تاسيس گرديد

منابع موجود در کتابخانه :

تعداد کتب فارسي : 49096جلد

تعداد کتب لاتين : 30045 جلد

تعداد نشريات فارسي : 285 جلد

تعداد نشريات (لاتين و عربي): 14+6 جلد

تعداد پايان نامه فارسي: 294 جلد

تعداد پايان نامه لاتين: 26 جلد

ساعات کار کتابخانه ساعات کار ميز امانت 8 الي 16.45وساير قسمتها

8:30 صبح تا 6 بعد از ظهر به جز ساعت 13تا 14( وقت نماز و نهار) و ايام تعطيل