اهداف آتی کتابخانه اهداف آتی کتابخانه

اهداف آتی کتابخانه

1- اجرای پروژه کتابخانه دیجیتالی که این پروژه خیلی وسیع بوده و تعدادی از رئوس این پروژه می تواند به صورت زیر باشد:

  • 1-1: عضوگیری از طریق اینترنت برای دانشجویان و غیره
  • 1-2: جستجوی کتاب از طریق اینترنت برای تمامی اعضاء دانشگاه از جمله اعضاء هیئت علمی،دانشجویان، کارکنان
  • 1-3: سفارش کتاب و مقاله از طریق اینترنت برای تمامی اعضاء کتابخانه
  • 1-4:تمدید کتاب از طریق اینترنت برای دانشجویان
  • 1-5:جستجوی کتاب از طریق اینترنت برای سایر دانشگاه های منطقه
  • 1-6:ارائه بخش های مهم کتاب برای یک سری از اعضاء که عضو پیوسته یا ویژه کتابخانه هستند.
  • وغیره ...

 

2- برگزاری کارگاه های آموزشی برای اعضاء هیئت علمی- دانشجویان- کادر کتابخانه-کارکنان

3- ایجاد تفاهم نامه هایی بین دانشگاه های شمال غرب جهت تبادل اطلاعات

4- اشتراک در بعضی از مجلات و کتابخانه های الکترونیکی دنیا

5- سرویس دهی برای دانشگاه های دولتی و آزاد و پیام نور منطقه

6- تکمیل وب سایت کتابخانه در پورتال جدید دانشگاه

7- برگزاری نمایشگاه های کتاب در داخل دانشگاه با همکاری ناشران داخلی و خارجی

8- بازدید از کتابخانه های دانشگاه های بزرگ کشور(شیراز، شریف،تهران،شهید بهشتی، IPM،...) و اطلاع برنامه های آن ها

9- ایجاد تفاهم نامه ای بین دانشگاه تبریز جهت اخذ اکانت برای اعضاء هیئت علمی برای استفاده از مجلات علمی.

10- استفاده از دانشجویان وارد در امر اینترنت برای دانلود کتاب از اینترنت ( به عنوان کار دانشجویی)