نرم افزار های آموزشی نرم افزار های آموزشی

پایگاه نرم افزار (FTP)

در این بخش، نرم افزارها و فایل های مورد نیاز دانشجویان و اساتید محترم قرار گرفته است و آنان می توانند بدون اتصال به اینترنت، نرم افزارهای موجود را دانلود و استفاده نمایند.

پایگاه نرم افزار (FTP)

1. دانلود نرم افزارها بدون نیاز به اینترنت بوده، لذا سرعت دانلود بسیار بالا است.

2. استفاده از فایل سرور کتابخانه مرکزی بدون نیاز به کلمه کاربری و رمز عبور میسر است.

3. استفاده از فایل سرور کتابخانه مرکزی فقط از کامپیوترهای داخل دانشگاه میسر است.

4. در صورتی که قصد اضافه کردن نرم افزار جدید یا ویرایش تازه نرم افزار های از قبل موجود را دارید؛ لطفاً با کتابخانه مرکزی هماهنگ شوید.

5. تلاش شده است نرم افزارها به تفکیک گروه های آموزشی منفک شود؛ هرچند تعدادی از نرم افزارها بین رشته ای یا مشترک می باشد.

6. فایل سرور کتابخانه خارج از دانشگاه غیرقابل دسترسی است.