معرفی دانشکده معرفی دانشکده

تاریخچه دانشکده الهیات
 
 
اين دانشكده فعاليت رسمي خود را از سال تحصيلي 69-70 با پذيرش 38 نفر دانشجو در رشته دبيري الهيات و معارف اسلامي آغاز كرده است. در حال حاضر با گروهای آموزشي اديان و عرفان - فلسفه و كلام اسلامي -فقه وحقوق اسلامی- علوم قرانی- معارف اسلامی-تاریخ و تمدن اسلامی به فعاليت خود ادامه مي دهد.