معرفی دانشکده معرفی دانشکده

تاريخچه دانشكده

از بدو تاسیس دانشگاه ، دانشکده ای که به صورت مستقل تحت نام علوم تربیتی و روانشناسی باشد وجود نداشت . گروهها و رشته های مرتبط با این دانشکده زیر نظر دانشکده ادبیات و علوم انسانی فعالیت داشتند از جمله اولین گروهی که مرتبط با این دانشکده راه اندازی شد، گروه مطالعات خانواده بود که در سال1376 با پذیرش دانشجوی روزانه در مقطع کارشناسی شروع به فعالیت نموده و در کنار آن ارائه دروس تربیتی را نیز به عهده داشته است . گروه دیگر مرتبط با این دانشکده ، گروه تربیت بدنی می باشد که در سال 1380 راه اندازی شده است . در راستای گسترش و توسعه دانشگاه این نیاز احساس شد که دانشکده ای تحت عنوان علوم تربیتی و روانشناسی بصورت مستقل از ادبیات و علوم انسانی راه اندازی شود لذا با این تفکر در سال 1383 از طرف ریاست وقت دانشگاه جناب آقای دکتر آقازاده ابلاغی برای سرکار خانم دکتر فخرالسادات قریشی راد به عنوان ریاست دانشکده صادر شد تا ایشان زمینه راه اندازی و اخذ مجوز دانشکده را دنبال نمایند.

 
از همین سال با تلاش ریاست دانشکده و همکاران زمینه لازم جهت اخذ مجوز پذیرش دانشجو در رشته های فیزیولوژی ورزش ، روانشناسی عمومی و کتابداری فراهم گردید بطوریکه در سال 1383 پذیرش دانشجو در رشته فوق اخذ گردید و تعداد گروه های دانشکده به چهار گروه ارتقا یافت . فعالیت دانشکده جهت توسعه رشته ها و اخذ مجوزرسمی دانشکده و جذب اعضای هیات علمی جدید در سال 1384 با شدت بیشتری ادامه یافت . بطوریکه در سال 1385 مجوز رسمی ایجاد دانشکده از طرف وزارت متبوع و هیات امناء به تصویب نهایی رسید.
 
در ادامه روند رو به رشد دانشکده با تلاش مسئولین بویژه در جهت توسعه تحصیلات تکمیلی و توسعه فضای آموزشی و آزمایشگاهی ،در سال 1386مجوز پذیرش دانشجوی ارشد رشته روانشناسی اخذ گردید و نیز آزمایشگاههای رشته های تربیت بدنی ، کتابداری و سایت اینترنتی دانشکده به صورت مستقل راه اندازی شد ودر جهت استفاده از وسایل کمک آموزشی وارتقا کیفیت آموزشی؛ برای هریک از گروه های آموزشی یک دستگاه ویدئو پروژکتور با لوازم جانبی خریداری و تحویل گردیددر همین سال مقدمات لازم جهت راه اندازی گروه علوم تربیتی و پذیرش دانشجو دراین گروه انجام شد ونهایتا" در سال 1387 ضمن معرفی مدیرگروه ؛ مجوز پذیرش دانشجودر رشته کارشناسی برنامه ریزی و مدیریت آموزشی اخذ گردید.
 
درمهر ماه سال 1387 با تغییر مدیریت دانشکده و انتخاب جناب آقای دکتر تقی زوار به عنوان ریاست دانشکده ، روند رو به رشد دانشکده با شدت همچنان ادامه یافت بویژه سیاست توسعه تحصیلات تکمیلی وتوسعه سایت اینترنتی و فضای اداری و نیز جذب هیات علمی و خرید کتب تخصصی در دستورکار قرار گرفت . در همین راستا ، در سال 1388 ضمن اخذمجوز پذیرش دانشجو در دو رشته روانشناسی تربیتی و تحقیقات آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد و گرایش هایی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، و رفتار حرکتی در مقطع کارشناسی، اقدامات چشمگیری در جهت تجهیز و توسعه سایت دانشکده و آزمایشگاههای مورد نیاز گروه ها و خرید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری و غیره انجام گرفت
 
در حال حاضر این دانشکده دارای پنج گروه فعال با مجوز پذیرش دانشجو در 7 گرایش در مقطع کارشناسی ، با تعداد 426 نفر دانشجوی روزانه و 274 نفردانشجوی شبانه و تعداد 45 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد روزانه مشغول به تحصیل هستند. و تعداد 17 نفر اعضای هیات علمی دائمی (و یک نفر دانشیار 6 نفر استادیار – 4 نفر دانشجوی دکتری و 7 نفر مربی ) و 4 نفر دانشجوی بورسیه دکتری در این دانشکده در حوزه های مختلف مشغول به فعالیت هستند. درادامه روند توسعه دانشکده اقدامات لازم درجهت اخذ مجوز پذیرش دانشجودر شش رشته مقطع کارشناسی ارشد و چهار رشته مقطع کارشناسی در حال پیگیری می باشد.همچنین زمینه لازم جهت جذب بیش از 10 نفر هیات علمی جدید، در حال پیگیری است . در ذیل جهت اطلاع بیشتر از وضعیت گروه ها و واحدهای دانشکده به معرفی آنها پرداخته می شود.
 
با انتقال دانشکده به ساختمان شهداء مرکز تکنولوژِی آموزشی علوم تربیتی ، آزمایشگاه روان شناسی ، آزمایشگاه نرم افزاری اطلاع رسانی و کارگاه کتابداری و همچنین سایت کامپیونر واینترنت دانشکده به تجهیزات و وسایل جدید مجهز شده است. سالن سمینار این دانشکده در حال تمهید مقدمات برای راه اندازی می باشد