معرفی دانشکده معرفی دانشکده

اين دانشكده در سال 1368- 69 فعالیت رسمی خود را همزمان با تاسیس دانشگاه با پذیرش 38 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی دبیری ریاضی آغاز کرده است . اكنون در رشته هاي ذيل در مقاطع كارشناسي و كار شناسي ارشد و دکتری به فعاليت آموزشي مشغول است.
 
1- ریاضی 2- شیمی 3- فیزیک 4- کشاورزی 5- زیست شناسی
دانشكده علوم پايه با برخورداري از 5 گروه آموزشي: شيمي، رياضي، فيزيك ، زيست شناسي، کشاورزی فعال مي باشد . اين دانشكده با تعداد 68 نفر عضو هیئت علمی براي تعداد 2042 نفر دانشجو، در امر آموزش فعال است .که 114 نفر آن در مقطع دکتری،384 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 1544 نفر در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل میباشند.
 
تعداد اعضای هیئت علمی گروه فيزيك11 نفر بوده که 2نفربا مرتبه دانشیاری و 5 نفر با مرتبه استادیاری و 4 نفر با مرتبه مربي هستند
 
تعداد اعضای هیئت علمی گروه رياضي20 نفر بوده که ده نفر با مرتبه استادیاری و 7 نفر با مرتبه مربي 3 نفر بورسيه هستند
 
تعداد اعضای هیئت علمی تما م وقت گروه شيمي12 نفر بوده که 3 نفربا مرتبه دانشیاری و9 نفر با مرتبه استادیاری هسنتد
 
تعداد اعضای هیئت علمی گروه کشاورزی 6 نفر بوده که 4 نفر با مرتبه استادیاری و 2 نفر با مرتبه مربي هستند
 
تعداد اعضای هیئت علمی گروه زیست شناسی6 نفر بوده که 4 نفر با مرتبه استادیاری و 2 نفر با مرتبه مربي هستند
 
دانشكده علوم پايه داراي آزمايشگاه هاي مجهز در رشته هاي: فيزيك (شامل آزمايشگاه هاي:آزمايشگاه فيزيک پايه 2 - آزمايشگاه فيزيک پايه 3- آزمايشگاه فيزيک جديد - آزمايشگاه فيزيک هسته ای -آزمايشگاه فيزيک حالت جامد -آزمايشگاه الکترونيک - آزمايشگاه اپتيک -آزمايشگاه ليزر - آزمايشگاه نور هندسي - آزمايشگاه حرارت )
 
آزمايشگاه هاي مجهز در رشته زيست شناسي( شامل آزمایشگاه آزمايشگاه زيست گياهي -آزمايشگاه جلبك شناسي و تشريح -آزمايشگاه ريخت شناسي گياهي - آزمايشگاه سيمانتيك گياهي -آزمايشگاه گياه شناسي - آزمايشگاه بيوشيمي و فيزيولوژي گياهي- آزمايشگاه جانور شناسي - آزمايشگاه ميكروبيولوژي - مركز بيوتكنولوژي هالوفيتها)
 
آزمايشگاه هاي مجهز در رشته شيمي (شامل آزمايشگاه هاي: آزمايشگاه شيمی عمومی 1 و 2- آزمايشگاه شيمی آلی - آزمايشگاه شيمی معدنی 1 و 2 آزمايشگاه شيمی فيزيک - آزمايشگاه شيمی تجزيه 1 و 2 -- آزمايشگاه شيمی دستگاهی -- آزمايشگاه شيمی فيزيک 1 و 2 آزمايشگاه شيمی تجزيه 1 و 2- آزمايشگاه شيمی آلی 1 و 2 - آزمايشگاه جدا سازي مواد آلي =آزمايشگاه آناليز دستگاهي آزمايشگاه پژوهشي تجزيه ---- آزمايشگاه پژوهشي معدني -آزمايشگاه پژوهشي حالت جامد -آزمايشگاه پژوهشي آلي ---آزمايشگاه پژوهشي شيمي فيزيك(
 
دانشكده علوم پايه مجهز به كتابخانه اي مشتمل از 60هزار نسخه كتاب فارسي تخصصي وبيش از 15 هزار نسخه كتاب لاتين تخصصي و 150 مجله و نشريه فارسي و 352 مجله و نشريه لاتين مي باشد.