کاربران محترم لطفابرای ثبت سفارش خرید کتاب از نمایشگاه کتاب تهران سال 1397از طریق پورتال کتابخانه با مطالعه راهنمای ثبت نام اقدام فرمائید.