بیست و هفتم مهرماه،شاخه دانشگاه شهید مدنی مرکز اطلاع رسانی علوم و فن آوری در محل کتابخانه مرکزی افتتاح خواهد گردید.